privacy statement

Wij zijn we?

Deze website is, namens Matiz, gecreëerd en wordt beheerd door De Aanlegplaats; gevestigd aan Hulsweg 4, 6005 PL Weert. KVK nr. 14123193 . De Aanlegplaats draagt zorg voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
webdev@aanlegplaats.com
+31 6 46 723 736

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Aanlegplaats verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactformulier / bestellingen webshop:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres 

Onze site is gebouwd aan de hand van het CMS systeem WordPress. Voor de werking van dit systeem worden gegevens verwerkt wanneer er webformulieren worden ingestuurd. Denk hierbij aan het contactformulier, nieuwsbriefinschrijving en het bestelformulier voor tickets.

REACTIES op berichten van deze site:

Naast de gegevens die in het web-formulier worden getoond, wordt dan het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te helpen opsporen.

Wanneer bezoekers reactie op de site achterlaten, verzamelen we de gegevens die in het commentaarformulier worden getoond, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string (reeks van letters, cijfers of tekens), gemaakt van je e-mailadres (ook wel een hash genoemd), kan worden verstrekt aan de Gravatar service om te zien of je het gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar dienst is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar.

De opmerkingen van de bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) vermijden. Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens downloaden en uit de afbeeldingen op de website halen.

 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webdev@aanlegplaats.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 Hoelang we persoonsgegevens bewaren:

Wereldmuziek Matiz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contactformulier

Voor en/of Achternaam, Email, Bericht –> De gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard en enkel gebruikt om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden die betrekking hebben op wereldmuziekgroep Matiz.*

Webshop

Voor en/of Achternaam, Email, Bericht –> De gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard* en enkel gebruikt om de koper op de hoogte te stellen over de status van zijn bestelling. Downloadbare producten (Entreekaarten) worden per e-mail verzonden.

Adresgegevens –> De gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard* en enkel gebruikt om fysieke producten (CD’s) naar de koper toe te zenden.

Account

Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan we ook de persoonlijke gegevens op die ze in hun gebruikersprofiel opgeven. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook inzien en bewerken.

Nieuwsbrief

Wanneer U bij het gebruik van de formulieren op de site het optionele veld aanvinkt, waarmee U zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden Uw naam en e-mail adres hieraan toegevoegd. Middels deze nieuwsbrief houden wij ons publiek op de hoogte van aankomende optredens, nieuwe opnames en delen verhalen met betrekking tot wereldmuziekgroep Matiz. U kunt ten alle tijden verzoeken Uw deelname aan deze nieuwsbrief te beëindigen, middels een reply aan onze nieuwsbrief per e-mail of een een e-mail te sturen aan webdev@aanlegplaats.com

reacties

Als u een reactie achterlaat, worden het commentaar en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Zo kunnen we eventuele vervolgcommentaren automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een matige wachtrij te houden.

Het delen van persoonsgegevens met derden.

Wereldmuziek Matiz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wereldmuziek Matiz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die we gebruiken. 

Wereldmuziek Matiz gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u een opmerking achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, stellen wij een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook een aantal cookies instellen om uw inloggegevens op te slaan en uw schermkeuzes weer te geven. Logincookies gaan twee dagen mee, en schermopties cookies gaan een jaar mee. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist heeft bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Geïntegreerde inhouden van andere websites. 

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Geïntegreerde inhoud ‘embedded content’ van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, gebruik maken van cookies, extra derde partij traceren en uw interactie met die geïntegreerd inhoud monitoren, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingebedde inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.

Gegevens inzien, aanpassen en wijzigen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wereldmuziek Matiz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webdev@aanlegplaats.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wereldmuziek Matiz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wereldmuziek Matiz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op vie webdev@aanlegplaats.com. De aanlegplaats heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Deze site heeft slechts 1 beheerder (de Aanlegplaats). Daarnaast kunnen de leden van Matiz inloggen om de kaartverkoop bij te houden en te controleren. Inloggen op de accounts gebeurt met 2 staps verificatie.
 • De beheerder voert regelmatig updates uit van plugins, thema’s en het CMS systeem WordPress. Er wordt enkel gebruik gemaakt van goed onderhouden, betaalde plugins, waarbij de reputatie van de ontwikkelaar naar behoren wordt gecontroleerd.
Scroll naar boven